CC Madhya 10.91

se-kāle dakṣiṇa haite paramānanda-purī
gaṅgā-tīre-tīre āilā nadīyā nagarī
Překlad slovo od slova: 
se-kāle — v té dobĕ; dakṣiṇa haite — z jihu; paramānanda-purī — Paramānanda Purī; gaṅgā-tīre-tīre — podél břehu Gangy; āilā — přišel; nadīyā nagarī — do mĕsta Nadie.
Překlad: 
Tehdy přišel z jižní Indie Paramānanda Purī. Putoval podél břehu Gangy, až došel do Nadie.