CC Madhya 10.181

prema vinā kabhu nahe tāṅra sākṣātkāra
iṅhāra kṛpāte haya daraśana iṅhāra
Překlad slovo od slova: 
prema vinā — bez extatické lásky; kabhu nahe — nikdy není; tāṅra — s Ním; sākṣātkāra — přímé setkání; iṅhāra kṛpāte — milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua; haya — byla umožnĕna; daraśana — vize; iṅhāra — Brahmānandy Bhāratīho.
Překlad: 
„Bez extatické lásky ke Kṛṣṇovi Jej nelze přímo vidĕt. Brahmānanda Bhāratī proto mohl Pána přímo spatřit milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua.“
Význam: 

Caitanya Mahāprabhu řekl: „Jsi Brahmānanda Bhāratī, pokročilý oddaný, který extaticky miluje Nejvyššího Pána. Není tedy pochyb o tom, že vidíš Kṛṣṇu všude.“ Sārvabhauma Bhaṭṭācārya byl prostředníkem mezi Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a Brahmānandou Bhāratīm a jeho závĕr byl, že pokročilý oddaný jako Brahmānanda Bhāratī vidí Kṛṣṇu Kṛṣṇovou milostí. Kṛṣṇa se přímo zjevuje pokročilému oddanému. A protože byl Brahmānanda Bhāratī pokročilý oddaný, vidĕl Kṛṣṇu v osobĕ Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Slovy Brahma-saṁhity (5.38):

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti
yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

„Uctívám původního Pána, Govindu, jehož neustále vidí oddaní, kteří mají oči potřené balzámem lásky. Vidí Ho v Jeho vĕčné podobĕ Śyāmasundary, sídlící v srdci oddaného.“