CC Madhya 10.175

ājanma karinu muñi`nirākāra'-dhyāna
tomā dekhi'`kṛṣṇa' haila mora vidyamāna
Překlad slovo od slova: 
ā-janma — od narození; karinu — provádĕl jsem; muñi — já; nirākāra-dhyāna — meditaci o neosobním Brahmanu; tomā dekhi' — když jsem vidĕl Tebe; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; haila — stal se; mora — mou; vidyamāna — zkušeností.
Překlad: 
„Od narození jsem meditoval o neosobním Brahmanu, ale od chvíle, kdy jsem spatřil Tebe, zakouším plnĕ Kṛṣṇu.“
Význam: 

Brahmānanda Bhāratī přiznal, že v debatĕ mezi duchovním mistrem a žákem je duchovní mistr přirozenĕ vítĕzem, i když žák může předložit silné argumenty. Jinými slovy je bĕžné, že slova duchovního mistra jsou úctyhodnĕjší než slova žáka. Za tĕchto okolností Brahmānanda Bhāratī zvítĕzil nad Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, protože byl v postavení duchovního mistra, kdežto Śrī Caitanya Mahāprabhu se považoval za jeho žáka. Brahmānanda Bhāratī však celou při otočil, postavil se do role oddaného a řekl, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa. To znamená, že Pán se nechal dobrovolnĕ porazit z lásky ke svému oddanému. Prohrál dobrovolnĕ, protože Nejvyššího Pána nikdo porazit nemůže. V této souvislosti jsou důležitá slova Bhīṣmy ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.9.37):

sva-nigamam apahāya mat-pratijñām
ṛtam adhikartum avapluto ratha-sthaḥ
dhṛta-ratha-caraṇo 'bhyayāc calad-gur
harir iva hantum ibhaṁ gatottarīyaḥ

„Seskočil z vozu, vzal kolo a rozbĕhl se ke mnĕ jako lev, který se chystá zabít slona, čímž splnil mou touhu a porušil svůj slib. Dokonce přitom ztratil svůj svrchní šat.“

Kṛṣṇa slíbil, že v bitvĕ na Kurukšétře nebude bojovat, ale Bhīṣma Ho chtĕl donutit, aby svůj slib porušil, a tak napadl Arjunu s takovou silou, že Kṛṣṇa musel vzít kolo od vozu a zaútočit na Bhīṣmu. Pán tak učinil, aby ukázal, že ochrání svého oddaného i za cenu, že poruší vlastní slib. Brahmānanda Bhāratī řekl: „Od začátku svého života jsem byl připoutaný k realizaci neosobního Brahmanu, ale jakmile jsem spatřil Tebe, rozvinul jsem velké pouto k Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi.“ Śrī Caitanya Mahāprabhu je tedy samotný Pán Kṛṣṇa, a Brahmānanda Bhāratī se tak stal Jeho oddaným.