CC Antya 9.23

sei rāja-putra mūlya kare ghāṭāñā
gopīnāthera krodha haila mūlya śuniyā
Překlad slovo od slova: 
sei — tento; rāja-putra — princ; mūlya — cenu; kare — odhaduje; ghāṭāñā — snižující; gopīnāthera — Gopīnātha; krodha haila — byl hnĕv; mūlya śuniyā — když uslyšel cenu.
Překlad: 
„Princ ale konĕ zámĕrnĕ podhodnotil. Když Gopīnātha Paṭṭanāyaka slyšel, o jaké mluví cenĕ, velmi se rozzlobil.“