CC Antya 5.122

īśvarera nāhi kabhu deha-dehi-bheda
svarūpa, deha, — cid-ānanda, nāhika vibheda
Překlad slovo od slova: 
īśvarera — Nejvyšší Osobnosti Božství; nāhi — není; kabhu — kdykoliv; deha-dehi-bheda — rozdíl mezi tĕlem a duší; svarūpa — osobní totožnost; deha — tĕlo; cit-ānanda — vše tvořené blaženou duchovní energií; nāhika vibheda — není rozdíl.
Překlad: 
„Mezi tĕlem a duší Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, není nikdy rozdíl. Jeho osobní totožnost i Jeho tĕlo jsou tvořené blaženou duchovní energií a neliší se od sebe.“
Význam: 

Pán Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje, je advaya-jñāna, což znamená, že není rozdíl mezi Jeho tĕlem a Jeho duší, protože Jeho existence je zcela duchovní. Podle verše ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.11) začínajícího slovy vadanti tat tattva-vidas tattvam je nutné chápat Absolutní Pravdu ze tří úhlů pohledu, jako Brahman, Paramātmu a Bhagavāna. Na rozdíl od objektů v hmotném svĕtĕ je však Absolutní Pravda vždy jediná a stále stejná. Není proto rozdíl mezi Jejím tĕlem a duší. Její podoba, jméno, vlastnosti a zábavy se tudíž naprosto liší od podob, jmen atd. v hmotném svĕtĕ. Každý by mĕl dobře vĕdĕt, že mezi tĕlem a duší Nejvyšší Osobnosti Božství není žádný rozdíl. Jakmile si nĕkdo takový rozdíl představuje, je okamžitĕ podmínĕn hmotnou přírodou. A protože osoby v hmotném svĕtĕ tyto rozdíly dĕlají, říká se jim baddha-jīva neboli podmínĕné duše.