CC Antya 3.50

“haridāsa, kali-kāle yavana apāra
go-brāhmaṇe hiṁsā kare mahā durācāra
Překlad slovo od slova: 
haridāsa — Můj drahý Haridāsi; kali-kāle — v tomto vĕku Kali; yavana — démoni, kteří se staví proti védským zásadám; apāra — nesčetní; go-brāhmaṇe — kravám a brāhmaṇské kultuře; hiṁsā kare — dopouštĕjí se násilí proti; mahā durācāra — krajnĕ pokleslí.
Překlad: 
„Můj drahý Ṭhākure Haridāsi, v tomto vĕku Kali vĕtšina lidí postrádá védskou kulturu, a proto se jim říká yavanové. Zajímají se pouze o zabíjení krav a brāhmaṇské kultury, a tak všichni páchají hříšné činnosti.“
Význam: 

Z tohoto výroku Śrī Caitanyi Mahāprabhua jasnĕ chápeme, že slovo yavana neoznačuje pouze určitou třídu lidí. Každý, kdo se staví proti chování danému védskými zásadami, se nazývá yavana. Může být z Indie či odjinud. Zde se říká, že charakteristickým rysem yavanů je, že násilnĕ zabíjejí krávy a brāhmaṇskou kulturu. My se k Pánu modlíme slovy namo brahmaṇya-devāya go-brāhmaṇa-hitāya ca. Pán je udržovatelem brāhmaṇské kultury a Jeho prvořadým zájmem je dohlížet na dobro krav a brāhmaṇů. Jakmile se lidská civilizace obrátí proti brāhmaṇské kultuře a dovolí neomezené zabíjení krav, musíme vĕdĕt, že lidé již nejsou pod vedením védské kultury, ale jsou to yavanové a mlecchové. Říká se, že dalších deset tisíc let bude hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy v popředí, ale potom se všichni stanou mlecchy a yavany. Na konci této yugy se proto Kṛṣṇa zjeví jako Kalki avatāra a bez rozdílu je vybije.