CC Antya 13.130

govinda-caraṇe kailā ātma-samarpaṇa
govinda-caraṇāravinda — yāṅra prāṇa-dhana
Překlad slovo od slova: 
govinda-caraṇe — u lotosových nohou Pána Govindy; kailā ātma-samarpaṇa — naprosto se odevzdal; govinda-caraṇa-aravinda — lotosové nohy Pána Govindy; yāṅra — jehož; prāṇa-dhana — životem a duší.
Překlad: 
Raghunātha Bhatta se tak zcela odevzdal u lotosových nohou Pána Govindy, které se pro nĕho staly vším.