CC Antya 11.74

̀haridāsa-ṭhākurera mahotsavera tare
prasāda māgiye bhikṣā deha' ta' āmāre'
Překlad slovo od slova: 
haridāsa-ṭhākurera — Haridāse Ṭhākura; mahotsavera tare — pro uspořádání slavnosti; prasāda māgiye — žebrám prasādam; bhikṣā deha' — prosím dejte almužnu; ta' — zajisté; āmāre — Mnĕ.
Překlad: 
„Žebrám prasādam na oslavu odchodu Haridāse Ṭhākura,“ říkal Pán. „Dejte Mi prosím almužnu.“