CC Antya 1.137

rāya kahe, — “prarocanādi kaha dekhi, śuni?"
rūpa kahe, — “mahāprabhura śravaṇecchā jāni"
Překlad slovo od slova: 
rāya kahe — Śrīla Rāmānanda Rāya říká; prarocanādi kaha — prosím přednes prarocanu; dekhi — podívám se; śuni — a uslyším; rūpa kahe — Śrīla Rūpa Gosāñi odpovídá; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śravaṇa-icchā — touha poslouchat; jāni — myslím.
Překlad: 
Rāmānanda Rāya řekl: „Přednes teď prosím část zvanou prarocanā, abych si ji mohl poslechnout a zkontrolovat.“
Význam: 

Śrī Rūpa odpovĕdĕl: „Myslím si, že touha Śrī Caitanyi Mahāprabhua naslouchat je prarocanā.“

Metoda, kdy se vychvaluje čas, místo, hlavní postava a publikum, aby se více a více zvĕtšila dychtivost diváků naslouchat, se nazývá prarocanā. Výrok týkající se prarocany se nachází v Nāṭaka-candrice:

deśa-kāla-kathā-vastu-
sabhyādīnāṁ praśaṁsayā
śrotṝṇām unmukhī-kāraḥ
kathiteyaṁ prarocanā

Podobnĕ ji popisuje i Sāhitya-darpana (6.286):

tasyāḥ prarocanā vīthī
tathā prahasanā-mukhe
aṅgānyatronmukhī-kāraḥ
praśaṁsātaḥ prarocanā

Každé dílo psané v sanskrtu se musí řídit zásadami hodnovĕrných slovníků. Odborné dotazy Śrīly Rāmānandy Rāye a odpovĕdi Śrīly Rūpy Gosvāmīho naznačují, že byli oba zkušení a plnĕ obeznámení s technikami psaní divadelních her.