CC Ādi 8.26

̀eka' kṛṣṇa-nāme kare sarva-pāpa nāśa
premera kāraṇa bhakti karena prakāśa
Překlad slovo od slova: 
eka — jedno; kṛṣṇa-nāme — zpíváním svatého jména Pána Kṛṣṇy; kare — činí; sarva — veškerý; pāpa — hříšný život; nāśa — vyčerpaný; premera — lásky k Bohu; kāraṇa — příčina; bhakti — oddaná služba; karena — se stane; prakāśa — projevenou.
Překlad: 
Všechny hříšné reakce jsou zničeny pouhým zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry bez přestupků. Tak se projeví čistá oddaná služba, jež je příčinou lásky k Bohu.
Význam: 

S oddanou službou Pánu nemůžeme začít, dokud nepřestaneme s hříšným životem. To je potvrzeno v Bhagavad-gītĕ (7.28):

yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ
janānāṁ puṇya-karmaṇām
te dvandva-moha-nirmuktā
bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ

„Lidé, kteří jednali zbožnĕ v tomto i v minulých životech a jejichž hříšné reakce jsou úplnĕ odstranĕny, jsou osvobozeni od klamu dvojnosti a s odhodláním Mi slouží.“ Ten, kdo je již očištĕn od všech stop hříšného života, se bez odchýlení či postranních zámĕrů zamĕstnává transcendentální láskyplnou službou Pánu. I když jsou lidé tohoto vĕku nesmírnĕ hříšní, mohou být od reakcí za své hříchy osvobozeni jednoduše zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Eka kṛṣṇa-nāme – je to možné pouze zpíváním Kṛṣṇova jména. To je potvrzeno ve Śrīmad-Bhāgavatamu (12.3.51): kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta-saṅgaḥ. Caitanya Mahāprabhu to také učil. Na svých cestách často zpíval:

kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa he
kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa he
kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa rakṣa mām
kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa pāhi mām
rāma rāghava rāma rāghava rāma rāghava rakṣa mām
kṛṣṇa keśava kṛṣṇa keśava kṛṣṇa keśava pāhi mām

Ten, kdo neustále zpívá svaté jméno Kṛṣṇy, je postupnĕ osvobozen od všech následků hříšného života, a to za předpokladu, že zpívá bez přestupků a už nadále nehřeší na sílu zpívání Hare Kṛṣṇa mantry. Tím je očištĕn a díky oddané službĕ se probudí jeho spící láska k Bohu. Pokud tedy nĕkdo jednoduše zpívá Hare Kṛṣṇa mantru a nedopouští se hříšných činností či přestupků, jeho život je očištĕn, a on se tak dostává na pátou úroveň dokonalosti, kterou je vykonávání láskyplné oddané služby Pánu (premā pum-artho mahān).