CC Ādi 7.7

svayaṁ bhagavān kṛṣṇa ekale īśvara
advitīya, nandātmaja, rasika-śekhara
Překlad slovo od slova: 
svayam — osobnĕ; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; ekale — jediný; īśvara — nejvyšší vládce; advitīya — nemající druhého sobĕ rovného; nanda-ātmaja — se zjevil jako syn Mahārāje Nandy; rasika — jenž si užívá nálad; śekhara — vrchol.
Překlad: 
Śrī Kṛṣṇa, který je zdrojem veškeré blaženosti, je samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nejvyšší vládce. Přestože Jej nikdo nepředčí ani se Mu nevyrovná, zjevuje se jako syn Mahārāje Nandy.
Význam: 

V tomto verši podává Kavirāja Gosvāmī přesný popis Pána Śrī Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství, když říká, že se zjevuje jako syn Mahārāje Nandy a Yaśodāmāyī, přestože je zdrojem veškeré duchovní blaženosti a nikdo se Mu nevyrovná ani Jej nikdo nepředčí.