CC Ādi 7.111

̀brahma'-śabde mukhya arthe kahe —— `bhagavān'
cid-aiśvarya-paripūrṇa, anūrdhva-samāna
Překlad slovo od slova: 
brahma — Absolutní Pravda; śabde — tímto slovem; mukhya — přímý; arthe — význam; kahe — říká; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; cit-aiśvarya — duchovní majestát; paripūrṇa — úplný; anūrdhva — jehož nikdo nepřekoná; samāna — jemuž se nikdo nevyrovná.
Překlad: 
„Podle přímého chápání je Absolutní Pravdou Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jenž vlastní úplný duchovní majestát. Nikdo se Mu nemůže vyrovnat a nikdo Jej nepředčí.“
Význam: 

Tento výrok Śrī Caitanyi Mahāprabhua je potvrzen ve Śrīmad- -Bhāgavatamu (1.2.11):

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

„Učení transcendentalisté, kteří znají Absolutní Pravdu, nazývají tuto nedvojnou podstatu Brahman, Paramātmā a Bhagavān.“ Absolutní Pravda je tedy v konečném smyslu chápána jako Bhagavān, částečnĕ jako Paramātmā a matnĕ jako neosobní Brahman. Bhagavān neboli Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, vlastní veškerý majestát, a proto se Mu nikdo nevyrovná ani Jej nepředčí. To je také potvrzeno v Bhagavad-gītĕ (7.7), kde Pán říká: mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya – „Ó dobyvateli bohatství (Arjuno), neexistuje vyšší pravda, než jsem Já.“ Je mnoho dalších veršů, které dokazují, že v konečném smyslu je Absolutní Pravda chápána jako Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa.