CC Ādi 5.90

acintya aiśvarya ei jāniha āmāra
ei ta' gītāra artha kaila paracāra
Překlad slovo od slova: 
acintya — nepochopitelný; aiśvarya — majestát; ei — to; jāniha — musíš vĕdĕt; āmāra — Můj; ei ta' — toto; gītāra artha — význam Bhagavad-gīty; kaila paracāra — Pán Kṛṣṇa vyjevil.
Překlad: 
„Ó Arjuno, mĕl bys vĕdĕt, že toto je Můj nepochopitelný majestát.“ To je význam, který Pán Kṛṣṇa vyjevuje v Bhagavad-gītĕ.