CC Ādi 5.111

tāṅhā kṣīrodadhi-madhye`śvetadvīpa' nāma
pālayitā viṣṇu, —— tāṅra sei nija dhāma
Překlad slovo od slova: 
tāṅhā — v tomto; kṣīra-udadhi-madhye — v části oceánu známé jako oceán mléka; śvetadvīpa nāma — ostrov jménem Śvetadvīp; pālayitā viṣṇu — udržovatel, Pán Viṣṇu; tāṅra — Jeho; sei — toto; nija dhāma — vlastní sídlo.
Překlad: 
Tam, v oceánu mléka, leží Śvetadvīp, sídlo udržovatele, Pána Viṣṇua.
Význam: 

V astrologickém textu Siddhānta-śiromaṇi jsou různé oceány popsány takto: (1) oceán slané vody, (2) oceán mléka, (3) oceán jogurtu, (4) oceán přepuštĕného másla, (5) oceán sirupu ze třtinového cukru, (6) oceán alkoholu a (7) oceán sladké vody. Na jižní stranĕ oceánu slané vody se rozprostírá oceán mléka, kde sídlí Pán Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu. Uctívají Ho tam polobozi jako například Brahmā.