CC Ādi 3.49

suvarṇa-varṇo hemāṅgo
varāṅgaś candanāṅgadī
sannyāsa-kṛc chamaḥ śānto
niṣṭhā-śānti-parāyaṇaḥ
Překlad slovo od slova: 
suvarṇa — zlata; varṇaḥ — barvy; hema-aṅgaḥ — jehož tĕlo vypadalo jako tekuté zlato; vara-aṅgaḥ — jenž má velice krásné tĕlo; candana-aṅgadī — jehož tĕlo bylo potřené santálovou pastou; sannyāsa-kṛt — žijící ve stavu odříkání; śamaḥ — vyrovnaný; śāntaḥ — klidný; niṣṭhā — oddanosti; śānti — a klidu; parāyaṇaḥ — nejvyšší útočištĕ.
Překlad: 
„Ve svých raných zábavách vystupuje jako hospodář se zlatou barvou pleti. Jeho údy jsou překrásné a Jeho tĕlo, potřené pastou ze santálového dřeva, připomíná tekuté zlato. Ve svých pozdĕjších zábavách přijímá stav sannyās a je vyrovnaný a klidný. Je nejvyšším sídlem klidu a oddanosti, protože umlčuje neoddané impersonalisty.“
Význam: 

Tento verš pochází z Mahābhāraty (Dāna-dharmy, Viṣṇu- -sahasra-nāma-stotry). Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa ve svém komentáři k Viṣṇu-sahasra-nāma-stotře zvaném Nāmārtha-sudhā ve významu k tomuto verši tvrdí, že podle důkazů v Upaniṣadách je Pán Caitanya Nejvyšší Osobnost Božství. Vysvĕtluje, že suvarṇa-varṇaḥ znamená „zlatá pleť“. Cituje též védský verš yadā paśyaḥ paśyate rukma-varṇaṁ kartāram īśaṁ puruṣaṁ brahma-yonim (Muṇḍaka Up. 3.1.3). Rukma-varṇaṁ kartāram īśaṁ se vztahuje na Nejvyšší Osobnost Božství s barvou pleti připomínající tekuté zlato. Puruṣam znamená Nejvyšší Pán a brahma-yonim vyjadřuje, že je také Nejvyšší Brahman. Tento odkaz tedy rovnĕž potvrzuje, že Pán Caitanya je Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa. Jiný význam pasáží, ve kterých se mluví o Pánovĕ zlaté pleti, je, že osobnost Pána Caitanyi je stejnĕ úchvatná, jako je zlato přitažlivé. Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa také vysvĕtlil, že slovo varāṅga znamená „neobyčejnĕ krásný“.

Pán Caitanya přijal sannyās a opustil rodinný život proto, aby kázal svoji misi. Je vyrovnaný v různých významech. Jednak vysvĕtluje důvĕrnou pravdu o Osobnosti Božství a za druhé každého uspokojuje poznáním a připoutaností ke Kṛṣṇovi. Klidný je proto, že se vyhýbá všem tématům, která se nevztahují ke službĕ Kṛṣṇovi. Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa vysvĕtlil, že slovo niṣṭhā vyjadřuje, že je neochvĕjnĕ zamĕřený na zpívání svatého jména Kṛṣṇy. Pán Caitanya porazil všechny odpůrce oddané služby, zvláštĕ monisty, kteří cítí přímo odpor k osobnímu rysu Nejvyššího Pána.