CC Ādi 3.17

aiśvarya-jñāne vidhi-bhajana kariyā
vaikuṇṭhake yāya catur-vidha mukti pāñā
Překlad slovo od slova: 
aiśvarya-jñāne — vĕdomi si vznešenosti; vidhi — podle pravidel; bhajana — uctívání; kariyā — provádĕjící; vaikuṇṭhake — na Vaikuṇṭhu; yāya — spĕjí; catuḥ-vidha — čtyři druhy; mukti — osvobození; pāñā — když získají.
Překlad: 
„Vykonáváním usmĕrnĕné oddané služby s úctou a bázní lze dospĕt na Vaikuṇṭhu a získat čtyři druhy osvobození.“