CC Ādi 17.113

sei-rūpe ei-rūpe dekhi ekākāra
kabhu bheda dekhi, ei māyāya tomāra
Překlad slovo od slova: 
sei-rūpe — v té podobĕ; ei-rūpe — v této podobĕ; dekhi — vidím; eka-ākāra — jedna podoba; kabhu — nĕkdy; bheda — rozdíl; dekhi — vidím; ei — to; māyāya tomāra — kvůli Tvojí māyi.
Překlad: 
„Jsem si jistý, že Tvoje podoba a podoba, kterou jsem vidĕl v meditaci, jsou jedna a tatáž, a pokud mezi nimi vidím nĕjaký rozdíl, může za to vliv Tvojí matoucí energie.“
Význam: 

Śrī-kṛṣṇa-caitanya rādhā-kṛṣṇa nahe anya – dokonalý oddaný vidí Pána Caitanyu Mahāprabhua jako spojení podob Rādhy a Kṛṣṇy. Ten, kdo vidí Pána Caitanyu jako nĕkoho jiného než Kṛṣṇu, je pod vlivem Pánovy iluzorní energie. Ukazuje se, že tento astrolog už byl pokročilý oddaný, a když přišel do společnosti Nejvyššího Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, stal se dokonale seberealizovaným a byl schopný vidĕt, že Nejvyšší Osobnost Božství Kṛṣṇa a Śrī Caitanya Mahāprabhu jsou jedna a tatáž Nejvyšší Osoba.