CC Ādi 16.96

āji tāṅre nivediba, kari' japa-dhyāna
śiśu-dvāre kaila more eta apamāna
Překlad slovo od slova: 
āji — dnes; tāṅre — k ní; nivediba — budu se modlit; kari' — provádĕjící; japa — zpívání; dhyāna — meditaci; śiśu-dvāre — skrze chlapce; kaila — učinila; more — mi; eta — takovou; apamāna — urážku.
Překlad: 
Přeborník dospĕl k tomuto závĕru: „Budu se k bohyni učenosti modlit a meditovat o ní, a zeptám se jí, proč mĕ skrze tohoto chlapce tak tĕžce urazila.“