CC Ādi 16.19

ei mata baṅgera lokera kailā mahā hita
̀nāma' diyā bhakta kaila, paḍāñā paṇḍita
Překlad slovo od slova: 
ei mata — takto; baṅgera — Východního Bengálska; lokera — lidí; kailā — přinesl; mahā — velký; hita — prospĕch; nāma — Pánovo svaté jméno; diyā — jim dávající; bhakta — oddané; kaila — z nich udĕlal; paḍāñā — tím, že je učil; paṇḍita — učence.
Překlad: 
Takto Śrī Caitanya Mahāprabhu přinesl lidem Východního Bengálska ten nejvĕtší prospĕch, protože je zasvĕtil do hari-nāmu, zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, a tím, že je učil, z nich udĕlal učence.
Význam: 

Hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy po vzoru Pána Caitanyi Mahāprabhua také rozdává Hare Kṛṣṇa mahā-mantru a vybízí lidi po celém svĕtĕ, aby ji zpívali. Dáváme lidem nesmírné bohatství transcendentální literatury přeložené do všech důležitých svĕtových jazyků a milostí Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua se tato literatura ve velkém prodává a lidé zpívají Hare Kṛṣṇa mahā-mantru s velkou chutí. To je způsob kázání Caitanyova hnutí. A protože Pán chtĕl, aby se toto hnutí šířilo po celém svĕtĕ, Mezinárodní společnost pro vĕdomí Kṛṣṇy se pokorným způsobem snaží, aby tuto vizi Śrī Caitanyi Mahāprabhua naplnila na celém svĕtĕ, a zvláštĕ v západních zemích.