CC Ādi 15.12

viśvarūpa śuni' ghara chāḍi palāilā
sannyāsa kariyā tīrtha karibāre gelā
Překlad slovo od slova: 
viśvarūpa — Viśvarūpa; śuni' — když to slyšel; ghara — domov; chāḍi — opouštĕjící; palāilā — odešel; sannyāsa — stav odříkání; kariyā — poté, co přijal; tīrtha — po svatých místech; karibāre — za účelem putování; gelā — odešel.
Překlad: 
Jakmile to Viśvarūpa uslyšel, okamžitĕ odešel z domova, aby přijal sannyās a chodil z jednoho poutního místa na druhé.