CC Ādi 14.33

ātma lukāite prabhu balilā tāṅhāre
„āge kena ihā, mātā, nā śikhāle more
Překlad slovo od slova: 
ātma — sebe; lukāite — schovat; prabhu — Pán; balilā — odpovĕdĕl; tāṅhāre — Śacīmātĕ; āge — na začátku; kena — proč; ihā — toto; mātā — Moje drahá matko; śikhāle — jsi neučila; more — Mĕ.
Překlad: 
Pán matce odpovĕdĕl: „Proč jsi přede Mnou utajovala seberealizaci a neučila jsi Mĕ tuto praktickou filosofii hned od začátku?“
Význam: 

Učí-li se nĕkdo už od začátku života vaiṣṇavskou filosofii dvojnosti neboli různorodosti, nebude jej monistická filosofie příliš mást. Vše ve skutečnosti vychází z nejvyššího zdroje (janmādy asya yataḥ). Původní energie se projevuje různĕ, stejnĕ jako sluneční svĕtlo, původní energie vyzařující ze slunce, se projevuje různĕ jako svĕtlo a teplo. Nelze říci, že svĕtlo je teplo a teplo je svĕtlo, ale přesto se jedno od druhého nedá oddĕlit. Filosofií Pána Caitanyi Mahāprabhua je tedy acintya-bhedābheda, nepochopitelná neoddĕlitelnost a odlišnost. I když mezi obĕma fyzikálními projevy – svĕtlem a teplem – existuje jistá příbuznost, je mezi nimi také rozdíl. Také celé vesmírné stvoření je Pánova energie, která se však projevuje různými způsoby.