CC Ādi 13.38

tāra madhye chaya vatsara bhaktagaṇa-saṅge
prema-bhakti laoyāila nṛtya-gīta-raṅge
Překlad slovo od slova: 
tāra madhye — z toho; chaya vatsara — šest let; bhakta-gaṇa-saṅge — se svými oddanými; prema-bhakti — láska ke Kṛṣṇovi; laoyāila — přimĕl; nṛtya — tančení; gīta — zpívání; raṅge — ve stavu transcendentální blaženosti.
Překlad: 
Šest let z tĕchto osmnácti, kdy žil neustále v Džagannáth Purí, pravidelnĕ pořádal kīrtany a učil všechny oddané milovat Kṛṣṇu prostým zpíváním a tancováním.