CC Ādi 13.30

yāre dekhe, tāre kahe, —— kaha kṛṣṇa-nāma
kṛṣṇa-nāme bhāsāila navadvīpa-grāma
Překlad slovo od slova: 
yāre — kohokoliv; dekhe — vidí; tāre — jemu; kahe — říká; kaha — pronášej; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; kṛṣṇa-nāme — svatým jménem Pána Kṛṣṇy; bhāsāila — byla zaplavena; navadvīpa — Navadvíp; grāma — vesnice.
Překlad: 
Když byl Pán Caitanya Mahāprabhu studentem, žádal každého, koho potkal, aby zpíval Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Tak zaplavil celé mĕsto Navadvíp zpíváním Hare Kṛṣṇa.
Význam: 

Současný Navadvíp-dhám je pouhou částí celého Navadvípu. Navadvīpa znamená „devĕt ostrovů“. Tĕchto devĕt ostrovů, jež se rozkládají na ploše odhadované na 82 čtverečných kilometrů, obklopují různá ramena Gangy. Na všech tĕchto ostrovech Navadvípu jsou místa určená pro rozvíjení oddané služby. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (7.5.23) se pojednává o nava-vidha bhakti, devíti různých činnostech oddané služby:

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam

V oblasti Navadvípu leží devĕt ostrovů pro rozvoj tĕchto devíti druhů oddané služby: (1) Antardvíp, (2) Símantadvíp, (3) Godrumdvíp, (4) Madhjadvíp, (5) Koladvíp, (6) Ritudvíp, (7) Džahnudvíp, (8) Modadrum-dvíp a (9) Rudradvíp. Podle mapy osídlení leží naše středisko ISKCON Navadvíp na ostrovĕ Rudradvípu. Pod Rudradvípem, v Antardvípu, se nachází Májápur. Tam bydlel Śrī Jagannātha Miśra, otec Caitanyi Mahāprabhua. V mládí vodil Pán Caitanya Mahāprabhu po všech tĕchto ostrovech svoji saṅkīrtanovou skupinu. Celou oblast tak zaplavil vlnami lásky ke Kṛṣṇovi.