CC Ādi 10.27

vāra-māsa tāhā prabhu karena aṅgīkāra
̀rāghavera jhāli' bali' prasiddhi yāhāra
Překlad slovo od slova: 
vāra-māsa — celý rok; tāhā — všechna ta jídla; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena — dĕlal; aṅgīkāra — přijímání; rāghavera jhāli — balíčky Rāghavy Paṇḍita; bali' — takto zvané; prasiddhi — sláva; yāhāra — jichž.
Překlad: 
Celý rok pak ta jídla Pán přijímal. Tyto balíčky jsou dodnes oslavovány jako rāghavera jhāli („balíčky Rāghavy Paṇḍita“).