CC Ādi 1.103

sei dui prabhura kari caraṇa vandana
yāṅhā ha-ite vighna-nāśa abhīṣṭa-pūraṇa
Překlad slovo od slova: 
sei — tĕchto; dui — dvou; prabhura — Pánů; kari — činím; caraṇa — nohy; vandana — poklony; yāṅhā ha-ite — z nichž; vighna-nāśa — zničení překážek; abhīṣṭa-pūraṇa — splnĕní tužeb.
Překlad: 
Uctívejme tedy posvátné nohy tĕchto dvou Pánů. Tak se můžeme zbavit všech nesnází na cestĕ seberealizace.