Bg 18.8

duḥkham ity eva yat karma
kāya-kleśa-bhayāt tyajet
sa kṛtvā rājasaṁ tyāgaṁ
naiva tyāga-phalaṁ labhet
Překlad slovo od slova: 
duḥkham — nešťastná; iti — tak; eva — jistě; yat — která; karma — práce; kāya — pro tělo; kleśa — potíž; bhayāt — ze strachu; tyajet — zříká se; saḥ — on; kṛtvā — poté, co to udělal; rājasam — patřící ke kvalitě vášně; tyāgam — zříkání se; na — ne; eva — jistě; tyāga — zříkání se; phalam — výsledky; labhet — získá.
Překlad: 
Jestliže někdo upustí od plnění předepsaných povinností proto, že přinášejí potíže, či ze strachu před tělesným nepohodlím, patří jeho zříkání se kvalitě vášně. Takovým jednáním nemůže být zříkání se nikdy pozvednuto na vyšší úroveň.
Význam: 

Ten, kdo jedná vědom si Kṛṣṇy, by se neměl zříkat vydělávání peněz ze strachu, že by to bylo ploduchtivé jednání. Pokud může díky své práci použít peníze na rozvoj vědomí Kṛṣṇy nebo díky časnému vstávání rozvíjet své transcendentální vědomí Kṛṣṇy, nemá od těchto činností upouštět s tím, že z nich má strach nebo že přinášejí potíže. Takové zříkání se patří ke kvalitě vášně a výsledek vášnivého jednání je vždy žalostný. Jestliže se někdo zříká práce v tomto duchu, nikdy nedosáhne výsledku zříkání se.