Bg 18.12

aniṣṭam iṣṭaṁ miśraṁ ca
tri-vidhaṁ karmaṇaḥ phalam
bhavaty atyāgināṁ pretya
na tu sannyāsināṁ kvacit
Překlad slovo od slova: 
aniṣṭam — vedoucí do pekla; iṣṭam — vedoucí do nebe; miśram — smíšený; ca — a; tri-vidham — tří druhů; karmaṇaḥ — práce; phalam — výsledek; bhavati — přichází; atyāginām — pro ty, kdo se nezříkají; pretya — po smrti; na — ne; tu — ale; sannyāsinām — pro členy stavu odříkání; kvacit — kdykoliv.
Překlad: 
Na toho, kdo se nezříká, čekají po smrti trojí plody jednání—žádoucí, nežádoucí a smíšené. Avšak na ty, kdo patří k stavu odříkání, žádné výsledky, kterými by museli trpět nebo si jich užít, nikdy nečekají.
Význam: 

Osoba vědomá si Kṛṣṇy, jednající se znalostí svého vztahu s Kṛṣṇou, je vždy osvobozená. Proto si po smrti nemusí užívat výsledků svých činů, ani jimi trpět.