New version available here: vedabase.io

Bg 18.11

na hi deha-bhṛtā śakyaṁ
tyaktuṁ karmāṇy aśeṣataḥ
yas tu karma-phala-tyāgī
sa tyāgīty abhidhīyate
Překlad slovo od slova: 
na — nikdy; hi — zajisté; deha-bhṛtā — vtělenou bytostí; śakyam — je možné; tyaktum — být odřeknuty; karmāṇi — činnosti; aśeṣataḥ — zcela; yaḥ — každý, kdo; tu — ale; karma — práce; phala — výsledku; tyāgī — zříkající se; saḥ — on; tyāgī — zříkající se osoba; iti — tak; abhidhīyate — je řečeno.
Překlad: 
Vtělená bytost nemůže nikdy zanechat všech činností. Avšak osoba zříkající se plodů jednání je tím, kdo se skutečně zříká.
Význam: 

V Bhagavad-gītě stojí, že nikdo nemůže nikdy přestat jednat. Skutečně zříkajícím se je proto ten, kdo pracuje pro Kṛṣṇu a neužívá si plodů práce — kdo vše obětuje Kṛṣṇovi. Mnoho oddaných z Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy usilovně pracuje v kancelářích, továrnách i jinde a výdělek věnují tomuto hnutí. Tyto vysoce povznesené duše jsou ve skutečnosti sannyāsīny na úrovni stavu odříkání. Zde je jasně naznačeno, jak a proč se zříkat plodů své práce.