Bg 17.21

yat tu pratyupakārārthaṁ
phalam uddiśya vā punaḥ
dīyate ca parikliṣṭaṁ
tad dānaṁ rājasaṁ smṛtam
Překlad slovo od slova: 
yat — ten, který; tu — ale; prati-upakāra-artham — s cílem získat něco na oplátku; phalam — výsledek; uddiśya — přející si; — nebo; punaḥ — zase; dīyate — je dán; ca — také; parikliṣṭam — zdráhavě; tat — ten; dānam — milodar; rājasam — patřící ke kvalitě vášně; smṛtam — je chápán.
Překlad: 
Milodar dávaný s vyhlídkami na odplatu, s touhou po výsledcích nebo se zdráhavostí však patří ke kvalitě vášně.
Význam: 

Lidé někdy dávají milodary proto, aby se dostali do nebeského království, a někdy zase s těžkým srdcem a následnou lítostí: “Proč jsem na to dal tolik?” Někdy se také milodary dávají kvůli nějakému závazku, na výzvu osoby v nadřazeném postavení. Taková dobročinnost patří ke kvalitě vášně.

Mnoho charitativních nadací dává dary institucím, kde se holduje smyslovému požitku. To védská písma nedoporučují. Doporučena je pouze dobročinnost patřící ke kvalitě dobra.