Bg 10.22

vedānāṁ sāma-vedo 'smi
devānām asmi vāsavaḥ
indriyāṇāṁ manaś cāsmi
bhūtānām asmi cetanā
Překlad slovo od slova: 
vedānām — ze všech Ved; sāma-vedaḥ — Sāma Veda; asmi — jsem; devānām — ze všech polobohů; asmi — jsem; vāsavaḥ — nebeský král; indriyāṇām — ze všech smyslů; manaḥ — mysl; ca — a; asmi — jsem; bhūtānām — všech živých bytostí; asmi — jsem; cetanā — životní síla.
Překlad: 
Z Ved jsem Sāma Veda, z polobohů nebeský král Indra, ze smyslů mysl a v živých bytostech jsem životní síla (vědomí).
Význam: 

Hmota se od duše liší tím, že nemá vědomí, příznačné pro živé bytosti. Vědomí je tedy nadřazené a věčné. Nikdy nemůže vzniknout kombinací hmotných prvků.